Historia

HISTORIA GIMNAZJUM NR 143 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. I. J. PADEREWSKIEGO

  Okazały gmach przy skrzyżowaniu ulic Bartniczej i Rembielińskiej od 1978 roku jest siedzibą szkoły, miejscem, gdzie kształci się i wychowuje kolejne pokolenia mieszkańców Targówka. Przez dwadzieścia jeden lat mieściła się tu Szkoła Podstawowa nr 67 im. Bronisława Wojciecha Linkego, przeniesiona z przedwojennego budynku przy ul. Bartniczej 2. Pani Halina Knyziak, nauczycielka języka polskiego, wspomina: „ Telewizja Polska rozpoczęła emisję serialu dla młodzieży „Znak orła”, Polskie Radio zainaugurowało audycję „Cztery Pory Roku”, Polak został papieżem... Zima 1978 stała się zimą stulecia! A 31 października tego roku cała Sześćdziesiąta Siódma w uroczystym pochodzie przeszła do nowego gmachu. Z grubych murów, skrzypiących podłóg, drewnianych schodów pamiętających przedwojenne pokolenia młodzieży do nowoczesnego, jasnego, przestronnego obiektu, zachwycającego architekturą, okazałym forum, patio. W 1979 roku budynek naszej szkoły zdobył tytuł wicemistera Warszawy!” Dyrektorem szkoły była wówczas pani Natalia Zięcina.


1 października 1978r. Uroczysty przemarsz uczniów i nauczycieli SP 67 do nowego budynku przy ul. Bartniczej 8

Przed nowym budynkiem, oczekiwanie na oficjalne otwarcie. Kobieta z teczką z lewej to pani Hanna Nowocin, wieloletnia dyrektor SP 67.

W pamięci absolwentów i nauczycieli SP 67 pozostała jako miejsce przyjazne, gdzie panowała surowa dyscyplina, ale także szacunek do wiedzy i człowieka.

7 grudnia 2001 roku na mocy Uchwały Rady Gminy zmieniono nazwę szkoły na Publiczne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi. Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii placówki była uroczystość nadania imienia Ignacego Jana Paderewskiego – wirtuoza, kompozytora, polityka i filantropa. Ideały wyznawane przez Paderewskiego pokrywały się z aspiracjami i przekonaniami młodej społeczności szkolnej. 11 grudnia 2001 roku po mszy świętej w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej, podczas której poświęcono Sztandar Gimnazjum, odsłonięto tablicę z imieniem patrona oraz uznano „Dezyderatę” za oficjalny hymn szkoły.

„Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech
i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy
o ile to możliwe bez wyrzekania się siebie
bądź na dobrej stopie ze wszystkimi
wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie
wysłuchaj też innych, nawet tępych i nieświadomych
oni też mają swoją opowieść
oni też mają opowieść
unikaj głośnych i napastliwych
unikaj głośnych są udręką ducha
niech twoje osiągnięcia zarówno jak plany
będą dla ciebie źródłem radości
bądź ostrożny w interesach
bądź ostrożny w interesach
na świecie bowiem pełno oszustwa
bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia
ani też nie podchodź cynicznie do miłości
bo ona jest wieczna jak trawa
bo ona jest wieczna...
unikaj głośnych i napastliwych
unikaj głośnych są udręką ducha
przyjmij spokojnie co ci lata doradzą z
wdziękiem wyrzekając się spraw młodości
jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż
drzewa i gwiazdy, masz prawo być tutaj
a więc żyj w zgodzie z bogiem
czymkolwiek on ci się wydaje
w zgiełkliwym pomieszaniu życia
zachowaj spokój ze swą duszą
przy całej swej złudności, znoju i rozwianych
marzeniach jest to piękny świat
jest to piękny świat...”

W każdym wersie tego tekstu zawarte są prawdy i idee przyświecające nowej placówce: wiedza, rozwój, poszanowanie godności, tolerancja.

Odsłonięcie tablicy i przekazanie przez Burmistrza Gminy Warszawa
Targówek Marka Kamińskiego sztandaru w ręce dyrektor gimnazjum Alicji Sztyrak. 11.12.2001r
Uroczystość nadania szkole imienia rozpoczęła się Mszą Świętą, podczas której został poświęcony sztandar szkoły - 11.12.2001r. Uroczystość szkolną uświetnił swoją obecnością wybitny pianista – Edward Wolanin.

 W 2002 roku odbył się pierwszy egzamin gimnazjalny, a w czerwcu tego roku pierwsi absolwenci opuścili mury szkoły. We wrześniu 2002 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora – pani Hanna Nowocin piastowała ten urząd do 2005 roku, a jej zastępcami były: pani Eugenia Jaworska i pani Emilia Walczak. W 2003 roku powstał Parlament Uczniowski – oryginalna forma samorządu szkolnego - działający na podstawie własnej ordynacji wyborczej i statutu, którego pomysłodawcą i pierwszym opiekunem była pani Emilia Walczak. 2003 rok to także czas rozkwitu szkolnej gazetki ”Gim Bart 3” ( w 2008 r. GimBart prowadzony przez p. Annę Golbę zajął I miejsce w Dzielnicowym konkursie Gazetek Szkolnych ) oraz powstania strony internetowej. Rok później po raz kolejny zmieniono nazwę szkoły na Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 143 im. I. J. Paderewskiego.

Od 30 sierpnia 2005 roku urząd dyrektora szkoły piastuje pani Emilia Walczak wspierana przez panie: Eugenię Jaworską, Annę Perczyńską – Abramowicz oraz Sylwię Feligę (od września 2015r.). Z roku na rok gimnazjum ewoluuje – prężnie działają zespoły przedmiotowe i koła zainteresowań, rośnie pozycja szkoły w dzielnicy, co przekłada się na liczbę uczniów i klas integracyjnych. Priorytetem staje się podnoszenie jakości kształcenia, tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska wychowawczego, wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz rozwój współpracy ze społecznymi partnerami. Dowodem jakości pracy szkoły był Certyfikat ISO 9001:2000, który otrzymała 17 lipca 2007 roku. Systematycznie poprawiają się warunki pracy, szkoła modernizuje się, m. in. dostosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych, remontowane są sale, korytarze i łazienki, pracownie wyposażane są w nowoczesne pomoce naukowe, wzbogacany jest księgozbiór biblioteki, powstają dwie pracownie komputerowe i upragnione przez uczniów boisko szkolne. W 2013 roku wprowadzono dziennik elektroniczny, dzięki czemu usprawniony został przepływ informacji między szkołą a rodzicami, którzy otrzymali wygodne narzędzie kontroli postępów dzieci.

Obecna oferta edukacyjna obejmuje:

  • klasy z innowacjami programowymi z języka angielskiego, matematyki, informatyki;
  • klasy integracyjne i ogólne;
  • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych;
  • warsztaty językowe w Wielkiej Brytanii, Wiedniu;
  • certyfikaty językowe;
  • projekty edukacyjne;
  • wykłady na wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego;
  • wyjazdy klas integracyjnych do Mielna;
  • terapia pedagogiczna;
  • rewalidacja;
  • socjoterapia;
  • logopedia;
  • zajęcia profilaktyczne;
  • Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej.

 W ciągu kilkunastu lat istnienia szkoła zaangażowała się w ważne projekty, uzyskując certyfikat „Dobrze zaPROJEKTowana szkoła 2014”, „Dobrze zaPROJEKTowana szkoła 2015” w ogólnopolskim konkursie wydawnictwa Nowa Era „Projekt z klasą” oraz certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” (rok szkolny 2015/2016). W 2011 roku G143 zostało laureatem konkursu zorganizowanego przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, którego celem było wyłonienie najciekawszych zajęć przeprowadzonych w ramach projektu „Zagrajmy o sukces”. Zaproponowany przez naszą Szkołę cykl „Matematyka a urządzanie mieszkania” spotkał się z uznaniem Komisji i został nagrodzony kwotą 20 000 zł, które przeznaczone zostały na sfinansowanie wypoczynku dla członków grupy projektowej. Najnowszy projekt, w którym uczestniczy G143 to IBSE ( Inquiry Based Science Education) z zakresu edukacji nauk przyrodniczych.

  

Ciekawą propozycją w ofercie szkoły są Młodzi Edukatorzy i Młodzi Filmowcy – dwie twórcze grupy, realizujące happeningi, filmy, akcje społeczne – nagradzane w konkursach dzielnicowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

  

Gimnazjum nr 143 to także pomysłodawca i organizator kilku ważnych, cieszących się renomą konkursów dzielnicowych, m. in.:
   - „Talenty matematyczne Targówka” (pierwsza edycja w roku szkolnym 2006/2007)
   - „Z chemią za pan brat” (pierwsza edycja w roku szkolnym 2008/2009)
   - „Młodzi fizycy Targówka”(pierwsza edycja w roku szkolnym 2012/2013)
   - „Konkurs Wiedzy o Elsnerze” (pierwsza edycja w roku szkolnym 2013/2014)
Mieliśmy także okazję wielokrotnie pełnić rolę współorganizatora lub gospodarza dzielnicowych uroczystości m. in. Orszaku Trzech Króli, obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Artystycznego Targówka, zimy i lata w mieście itp. Zawsze z ogromnym zaangażowaniem podchodzimy do powierzonych nam zadań.

Dyrektor Emilia Walczak i Józef Elsner ( Łukasz Wic- pedagog wspomagający) z młodzieżą podczas konkursu wiedzy o Elsnerze, 2013 Orszak Trzech Króli 2015 - Gospoda

Gimnazjum nr 143 to Szkoła Promująca Zdrowie, aktywnie uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Zdrowego Odżywiania i Aktywności Fizycznej „Trzymaj formę”. Stale współpracujemy z lekarzami, dietetykami, trenerami, którzy prowadzą warsztaty profilaktyczne, wykłady, zajęcia promujące zdrowy styl życia.
Prężnie działa wolontariat – przez wiele lat wykazywaliśmy się, wspierając Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy czy UNICEF. Młodzież angażowała się w akcję „Sprzątanie świata”, organizowała zbiórki karmy i akcesoriów dla schroniska dla zwierząt w Korabiewicach, kiermasze ciast, zbiórki żywności, ale największą dumą napawa nas współpraca z fundacją Nasza Ziemia i trwająca od 1999 roku przyjaźń z panią Mirą Stanisławską - Meysztowicz. Od lat współpracujemy także z Domem Dziecka nr 16, Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia, Bankiem Żywności SOS, Towarzystwem „Nasz dom” i in.


Kompetentna i zaangażowana kadra nauczycieli dba o wysoki poziom kształcenia. Edukacyjna Wartość Dodana pozwala na określenie G143 szkołą sukcesu. Gimnazjum dwukrotnie otrzymało nagrodę Urzędu Dzielnicy Targówek za najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego w Dzielnicy Targówek, wielu nauczycieli otrzymało nagrody Burmistrza, panie Bogumiła Stefańska i Ewa Sikora mogą poszczycić się tytułem Artifex Docendi, zaś dyrektor szkoły – pani Emilia Walczak za umiejętne i skuteczne kierowanie placówką wielokrotnie otrzymywała nagrody Burmistrza Dzielnicy Targówek, a w roku 2012 została uhonorowana przez Prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz – Waltz za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej.

Dyrektor Emilia Walczak odbiera nagrodę z rąk
Prezydent Hanny Gronkiewicz – Waltz, 14. 10 2012r.
Pani Bogumiła Stefańska otrzymuje tytuł Mistrza Nauczania, 2013

Gimnazjum nr 143 może się także poszczycić wybitnymi uczniami, którzy od początku jego istnienia wiedli prym w wielu konkursach dzielnicowych i wojewódzkich, a od 2010 zdobywają tytuł Orła Targówka – prestiżową nagrodę Burmistrza Dzielnicy Targówek przyznawaną uczniom odznaczającym się najwyższymi wynikami w nauce, sukcesami w olimpiadach, konkursach, turniejach, przeglądach oraz charakteryzującym się wzorową postawą uczniowską i aktywnością społeczną:

- Anna Pruszanowska (2009/2010);
- Katarzyna Grudziąż (2009/2010);
- Zuzanna Wirtek (2010/2011);
- Weronika Rawska (2010/2011);
- Rafał Tarczyński (2011/2012);
- Maks Walewski (2012/2013);
- Izabela Zięcia (2012/2013);
- Krzysztof Cybulski (2013/2014);
- Karolina Wojciechowska (2013/2014);
– Aleksandra Piasecka (2014/2015);
- Michał Bielecki (2015/2016)

W murach Gimnazjum przy Bartniczej 8 gościliśmy także znane postacie świata kultury, polityki i sportu, np.: p. Mirę Stanisławską – Meysztowicz, p. Pawła Piskorskiego, p. Pawła Poncyliusza, p. Waldemara Obłozę, p. Marcina Dorocińskiego, p. Jacka Czachora. Nasi uczniowie uczestniczyli także w spotkaniach z prof. Zbigniewem Religą, p. Hanną Gronkiewicz – Waltz, p. Markiem Kamińskim, p. Janem Melą oraz p. Jarosławem Kuźniarem.

 
W ramach realizacji modułu wychowanie obywatelskie na zaproszenie Emilii Walczak, nauczycielki przedmiotu wiedza o społeczeństwie, 15 października 2001 r. gimnazjum odwiedził prezydent m. st. Warszawy Paweł Piskorski. Na zdjęciach: P. Piskorski, dyr. Alicja Sztyrak oraz wpis prezydenta do kroniki szkolnej.

W ramach realizacji modułu wychowanie obywatelskie na zaproszenie Emilii Walczak, nauczycielki przedmiotu wiedza o społeczeństwie, 15 października 2001 r. gimnazjum odwiedził prezydent m. st. Warszawy Paweł Piskorski. Na zdjęciach: P. Piskorski, dyr. Alicja Sztyrak oraz wpis prezydenta do kroniki szkolnej.


Boisko Gimnazjum nr 143, Piknik Rodzinny 24 maja 2014r


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Monitoring na terenie szkoły

Informujmy, że zgodnie z wymogami zawartymi w art. 108a ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 j.t.) na terenie szkoły i wokół placówki prowadzony jest monitoring.

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image