Integracja

Założeniem integracji w szkole jest stworzenie środowiska, w którym wspólnie uczą się i rozwijają uczniowie o różnym poziomie rozwoju intelektualnego i różnym stopniu sprawności psychofizycznej. W klasach integracyjnych naszego gimnazjum staramy się zapewnić młodzieży optymalne warunki rozwoju, uwzględniając specyfikę trudności uczniów oraz dając im możliwość stymulowania ich mocnych stron. Pierwsza klasa integracyjna w naszym gimnazjum powstała w roku szkolnym 1999/2000. W roku szkolnym 2005/2006 do klas integracyjnych uczęszczało osiemdziesięciu pięciu, a obecnie jest około dwustu uczniów.
Klasy integracyjne w roku szkolnym 2016/2017

Klasa 1d – wychowawca p. Agnieszka Adamusińska , pedagog wspomagający p. Ewa Szadejko
Klasa 1f – wychowawca p. Monika Kardacz, pedagog wspomagający p. Katarzyna Gajcy
Klasa 2a – wychowawca p. Katarzyna Wilińska, pedagog wspomagający p. Barbara Danilczuk
Klasa 2b - wychowawca i pedagog wspomagający p. Dorota Bielecka
Klasa 2c - wychowawca i pedagog wspomagający p. Małgorzata Lisiewska
Klasa 3a – wychowawca i pedagog wspomagający p. Barbara Grabowska
Klasa 3g - wychowawca i pedagog wspomagający p. Mirosława Kępista
Klasa 3h – wychowawca p. Jolanta Łucjan, pedagog wspomagający p. Bogumiła Grądziel
Klasa 3i – wychowawca p. Małgorzata Niemirska- Kuncewicz, pedagog wspomagający p. Łukasz Wic


 Z życia szkolnego klas integracyjnych - rok szkolny 2016/2017
 Metody i formy pracy w klasach integracyjnych
 Zajęcia specjalistyczne
 Z życia szkolnego klas integracyjnych- archiwum

WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image