Integracja

Celem integracji w szkole jest stworzenie środowiska, w którym wspólnie uczą się i rozwijają uczniowie o różnym poziomie rozwoju intelektualnego i różnym stopniu sprawności psychofizycznej. Staramy się zapewnić młodzieży optymalne warunki rozwoju, uwzględniając specyfikę trudności uczniów oraz dając im możliwość stymulowania ich mocnych stron. Pierwsza klasa integracyjna w naszym gimnazjum powstała w roku szkolnym 1999/2000..
Klasy integracyjne w roku szkolnym 2017/2018

Klasa 2d – wychowawca p. Agnieszka Adamusińska, pedagog wspomagający p. Ewa Szadejko
Klasa 2f – wychowawca p. Monika Kardacz, pedagog wspomagający p. Katarzyna Gajcy
Klasa 3a – wychowawca p. Katarzyna Wilińska, pedagodzy wspomagający p. Barbara
              Danilczuk, p. Beata Teterevova
Klasa 3b – wychowawca i pedagog wspomagający p. Dorota Bielecka
Klasa 3c - wychowawca i pedagog wspomagający p. Małgorzata Lisiewska


 Z życia szkolnego klas integracyjnych - rok szkolny 2016/2017
 Metody i formy pracy w klasach integracyjnych
 Zajęcia specjalistyczne
 Z życia szkolnego klas integracyjnych- archiwum

WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Monitoring na terenie szkoły

Informujmy, że zgodnie z wymogami zawartymi w art. 108a ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 j.t.) na terenie szkoły i wokół placówki prowadzony jest monitoring.

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image