Nasze inicjatywy

Rok szkolny 2017/2018

AKTYWNI NA START

25 września odbyło się pierwsze zebranie Parlamentu Uczniowskiego. Było to wyjątkowe spotkanie w nowej szkolnej rzeczywistości . Na wspólnym posiedzeniu spotkały się dwie Izby: Młodsza i Starsza. Posłowie z młodszych klas zostali ciepło przyjęci przez starszych kolegów.
Wybrano również prezydium PU. Przewodniczącym został Mateusz Miziołek z klasy 2h , zastępcą - Wojciech Dobrzański z 3g, a sekretarzem - Daria Idźkowska z 3c. Przyjęto również nowy Statut PU i zgłoszono propozycje do planu pracy.
Na końcu spotkania posłowie obu Izb pozowali do wspólnego zdjęcia.
Zapowiada się pracowity rok!

Rok szkolny 2015/2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016
I PÓŁROCZE

miesiącDziałalność /akcje PU
wrzesień wybór posłów PU w klasach
wybór władz PU – przewodniczącego, zastępcy, protokolanta
przydzielenie posłów do poszczególnych sekcji
opracowanie planu pracy PU na rok szkolny 2015/2016
październik pomoc w organizacji ślubowania klas pierwszych – wystąpienie posła PU
wybór przedstawicieli do MRDT
przystąpienie do projektu dotyczącego rewitalizacji „Kolej na Pragę”
udział w ramach MRDT w projekcie „Budżet partycypacyjny na Targówku – edukacja obywatelska w szkole
listopadHalloween – potwory na szkolnych korytarzach
ogólnopolski Dzień Praw Dziecka- przypomnienie praw dziecka na zebraniach z rodzicami
debata na temat problemów dzieci i młodzieży dzisiaj , przekazanie informacji i wniosków na godzinach wychowawczych dyskoteka andrzejkowa
udział w debacie dotyczącej jakości przestrzeni szkolnej zorganizowanej przez MRDT w Urzędzie Dzielnicy
grudzień udział w warsztatach w terenie w ramach projektu „Kolej na Pragę”
Przeprowadzenie konkursu na świąteczny wystrój sal – zwycięstwo klasa 3g
styczeń dyskoteka karnawałowa
cały rok udział w akcjach wolontariatu
współpraca z Młodzieżową Radą Dzielnicy Targówek
cotygodniowe konsultacje Rzecznika Praw Ucznia

Debata

  17 listopada przedstawicielki Parlamentu Uczniowskiego : Oliwia Pawłowska 2b, Julia Górnicka 2f, Julia Boraczewska 3a, Hanna Morawska 3b wraz z panią wicedyrektor Anną Perczyńską oraz panią Moniką Marcinowską - koordynatorem PU uczestniczyły w debacie o jakości przestrzeni szkolnej w dzielnicy Targówek. W Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy zgromadzili się przedstawiciele gimnazjów i szkół średnich, którzy po obejrzeniu prezentacji dyskutowali o tym, jak lepiej zorganizować przestrzeń szkolną oraz poprawić estetykę sal lekcyjnych, korytarzy czy przestrzeni wokół szkół. W debacie uczestniczył również Burmistrz Dzielnicy Targówek pan Sławomir Antonik, który odpowiedział na pytania młodzieży. To spotkanie udowodniło, że młodzi ludzie mają ciekawe pomysły na poprawę jakości przestrzeni szkolnej i wyobraźnię, która nie wyklucza racjonalnego podejścia do poruszanego tematu.

DZIAŁALNOŚĆ PARLAMENTU UCZNIOWSKIEGO

  13.10. odbyło się kolejne spotkanie Parlamentu Uczniowskiego. Posłowie pracowali m. in. nad planem pracy na bieżący rok szkolny. Znalazły się tam pomysły, które sprawdziły się w zeszłym roku, jak „Noc w szkole”, a także zupełnie nowe, jak akcja „Nie bój się zaangażować”, polegająca na zachęceniu całej społeczności uczniowskiej do współpracy z Parlamentem .
 W tym samym dniu Nikola Szczesna z klasy 1j reprezentowała nasze gimnazjum na spotkaniu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek. Omawiano tam kwestie związane z budżetem partycypacyjnym i pomysłami dotyczącymi jego wykorzystania. Uczniowie naszej szkoły przystąpili do tego projektu i będą mogli wykazać się kreatywnością i zaangażowaniem w sprawy dzielnicy.

Sprawozdanie z działalności Parlamentu Uczniowskiego
Rok szkolny 2014/2015
I półrocze

Działalność /akcje PUmiesiąc
Wybór posłów w klasach. Wybór władz PU – Przewodniczący i zastępca, protokolant. Sekcje PU. Opracowanie planu pracy, spotkanie z przedstawicielem Rady Rodziców (p. R. Brzezińska)Wrzesień 2014
Nawiązanie corocznej współpracy z biblioteką szkolną; zorganizowanie kiermaszu podręcznikówWrzesień 2014
Pomoc w organizacji ślubowania klas I, wystąpienie przewodniczącej PUPaździernik 2014
Pomoc w zbiórce na fundusz stypendialny przeznaczony dla najzdolniejszej młodzieży wsi i małych miast – XI Dzień PapieskiPaździernik 2014
Halloween -„ upiorni uczniowie”; młodzież przebrana za straszydła, potwory i in. zmory; przybliżenie innych kulturPaździernik 2014
Współpraca z biblioteką – „Bookerssing, czyli uwolnij książkę”, zachęcanie klas do akcji, przynoszenie książek; tworzenie listy tytułów, które powinna zakupić bibliotekaPaździernik 2014
„Dzień Patrona” – pomoc w akademii, zebranie materiałów do prezentacjiListopad 2014
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – przypomnienie praw na zebraniu, przekazanie informacji na godzinach wychowawczychListopad 2014
Dyskoteka szkolna – sekcja porządkowaListopad 2014 
Kiermasz ciast – fundusze zebrane na Dom DzieckaListopad 2014 
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – biały strój jako symbol wsparcia dla niepełnosprawnych i ich rodzinGrudzień 2014
„Najpiękniejsza choinka” – konkurs międzyklasowy, zwyciężyły klasy 2c i 3dGrudzień 2014
„Noc w szkole” – 9 na 10 stycznia 2015 r. przedstawiciele PU i chętnych klas w szkole – gry, zabawy, tańce, śpiewy i maraton filmowyStyczeń 2015
Udział w akcjach wolontariatu, np. kiermasz, „góra grosza”, zbiórki, wyjścia do różnych instytucjiCałe półrocze
Współpraca z Młodzieżową Radą Dzielnicy TargówekCałe półrocze
Rzecznik Praw Ucznia – cotygodniowe konsultacje, zgłaszanie sytuacji problemowych związanych z regulaminemCałe półrocze

Noc w szkole: wymyślili - zrealizowali

 Uczniowie klasy 3e, 3d, 2h i przedstawiciele Parlamentu Uczniowskiego zrealizowali swój pomysł, spędzając z piątku na sobotę noc w szkole pod opieką nauczycieli p. Marleny Bobińskiej, p. Agaty Morawik oraz p. Sylwii Feligi.
 Nocowanie w szkole dostarczyło wielu atrakcji m. in. uczniowie mogli się przekonać o niezwykłych zdolnościach nauczycieli, którzy potrafili „czytać w myślach” i przepowiadać przyszłość. Były gry, zabawy i nauka tańca, w których prym wiodły Majka Lachowicz i Monika Bańkowska. Noc zakończyła się oglądaniem filmów z kultowej serii Władca Pierścieni „Drużyna Pierścienia”. Niesamowite wrażenie robiło spacerowanie po szkole nocą, posiadania forum tylko dla siebie! Wszyscy byli też pod wrażeniem oddanej po remoncie łazienki (mieliśmy możliwość korzystania jako pierwsi!) . Najważniejsze było wspólne spędzanie czasu.
 Była to inicjatywa Parlamentu Uczniowskiego i Rady Rodziców, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Uczniowie już teraz nie mogą się doczekać powtórki.

A. Morawik

Najpiękniejsza choinka

 Parlament Uczniowski ogłosił w grudniu konkurs na najpiękniejszą i najciekawszą choinkę. Trudność polegała na tym, że ozdoby miały być wykonane przez uczniów, nie można było używać żadnych gotowych bombek lub łańcuchów. Liczyła się pomysłowość, wykonanie i ogólne wrażenie. Do konkursu przystąpiło 14 klas, jurorami byli przedstawiciele rady pedagogicznej, sekretariatu i młodzieży szkolnej. Zwycięzcami zostali uczniowie klas 2c i 3d. Wyniki ogłosiła pani Dyrektor podczas szkolnych „Jasełek.”
Wszystkie wspaniałe dzieła można było podziwiać na forum, zachwyceni byli również rodzice, którzy w grudniu przybyli na zebrania. Wszystkim gratulujemy.

A. Morawik

„Upiorni uczniowie”

 31 października uczniowie naszej szkoły na jeden dzień zamienili się w upiory, duchy i okropne stwory. Związane to było z obchodami Halloween. Pomysły na przebranie były różnorodne, miały straszyć i bawić. Prowadzenie lekcji w klasach wyglądających „upiornie” było ciekawym wyzwaniem dla nauczycieli. Była to jedna z wielu inicjatyw Parlamentu Uczniowskiego.

Agata Morawik

Początek owocnej współpracy

Odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym posiedzenie naszego szkolnego samorządu. Na posiedzenie Parlamentu Uczniowskiego przybyli posłowie klas, opiekun PU pani Agata Morawik oraz, po raz pierwszy, uczniowie mieli zaszczyt gościć przedstawicieli Rady Rodziców w naszym gimnazjum. Naszych rodziców reprezentowała pani Renata Brzezińska. W ubiegłym roku szkolnym rodzice wyrazili chęć współpracy z młodzieżą i z takim przesłaniem do posłów klasowych zwróciła się przedstawicielka rodziców. Uczniowie byli pozytywnie zaskoczeni, zaciekawieni i już pełni pomysłów co do współpracy. W najbliższym czasie dojdzie do ponownego spotkania i zaczniemy realizować już konkretne wspólne projekty.
 Wszyscy mamy nadzieję, że ta nowa współpraca przyniesie wspaniałe owoce!

Agata Morawik

Obchody dziesięciolecia Polski w Unii Europejskiej
„Piknik Europejski”

W marcu posłowie Parlamentu Uczniowskiego zgłosili pomysł, aby uczcić okrągłą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Po dyskusji uzgodniono, że będzie to piknik i każda klasa przygotuje prezentację wylosowanego państwa.
9 maja odbył się finał imprezy, było kolorowo, głośno, radośnie i interesująco. Po szkole przechadzali się przedstawiciele poszczególnych państw w strojach narodowych - często historycznych; w niektórych salach można było podziwiać tańce narodowe, częstować się potrawami, a nawet zobaczyć wypoczywających, na plażach Cypru, turystów. Wszystkie klasy przygotowały wystawy lub prezentacje, dzięki którym można było poznać historię, kulturę, zwyczaje i codzienne życie w Europie, dzieła i osiągnięcia wybitnych Europejczyków oraz najciekawsze miejsca. Oceny prezentacji dokonała komisja składająca się z nauczycieli i przedstawicieli Parlamentu Uczniowskiego. Najwięcej punktów zdobyły klasy 1b, 2d i 1a. Wszyscy byli zachwyceni.

Dziękujemy wszystkim za udział i dobrą zabawę.

10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ

 Z okazji tej rocznicy uczniowie naszej szkoły postanowili uczcić ten dzień. Każda z klas wylosowała państwo, o którym trzeba przygotować prezentacje w swoich salach lekcyjnych. Jest duża dowolność pomysłów: może być wystawa, potrawa, muzyka, tańce itd. Uroczyste prezentacje mają być gotowe na 9 maja 2014 r.

klasawychowawcaPaństwo UE
1aI. SzyszkowskaSłowacja
1bB. StefańskaCypr
1cJ. BarankiewiczSłowenia
1dK. GajcyChorwacja
1eA. AdamusińskaEstonia
1fA. AnyszPolska
1gK. WilińskaHolandia
1hA. MorawikIrlandia
2aM. LisiewskaSzwecja
2bA. GonciarzWielka Brytania
2cE. GołofitNiemcy
2dS. FeligaWłochy
2eM. BobińskaWęgry
2fN. SiedleckaPortugalia
2gE. StudzińskaDania
2hG. Sokołowska-LewickaHiszpania
3aM. KępistaRumunia
3bM. Marcinowska-StruczewskaGrecja
3cB. GrabowskaFinlandia
3dE. SikoraFrancja
3eA. KwaśnickaBułgaria
3fA. KraszewskaŁotwa
3gR. SztyrakCzechy
3hD. StrzygockaAustria
3iA. DrejBelgia

Parlamentarzyści

 7 marca przedstawiciele Parlamentu Uczniowskiego wraz z opiekunem p. Agatą Morawik odwiedzili parlamentarzystów RP. Złożyli wizytę w polskim parlamencie, gdzie poznawali tajniki władzy ustawodawczej i otrzymali materiały promocyjne. Kilku posłów naszej szkoły zadeklarowało, że w przyszłości będą zasiadać w ławach poselskich lub senatorskich.
Z Parlamentu Uczniowskiego do Sejmu lub Senatu – to dobra droga.
Życzymy powodzenia i liczymy na mądre decyzje.
Powodzenia!

ROK SZKOLNY 2013/2014
PARLAMENT UCZNIOWSKI ANGAŻOWAŁ SIĘ W DZIAŁANIA:

DZIAŁANIEMIESIĄC
Ślubowanie klas I – powitanie w społeczności szkołypaździernik
XIII Dzień Papieski – rajd i kiermasz ciastpaździernik
Dyskoteka szkolnapaździernik
Szkolny konkurs o Patronie „Ignacy Jan Paderewski jako pianista, kompozytor i polityk” – pomoc przy organizacjilistopad
Pomoc w przygotowaniu wystawy na forum o Patronielistopad
Zaangażowanie w Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnychgrudzień
Loteria fantowa i zbiórka funduszy na zakup sprzętu sportowegogrudzień
Mikołajki – słodycze dla uczniówgrudzień
„Szlachetna Paczka”grudzień
Dyskoteka karnawałowastyczeń
„Zdrowie smakuje lepiej” – przygotowanie potrawstyczeń
„Walentynki”luty
Wizyta w Sejmiemarzec
25 lat przemian – udział w warsztatachmarzec
Współpraca z Wolontariatemcały rok
Aktywny udział w pracach Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówekcały rok
„Szczęśliwy numerek” i „kolorowe dni”cały rok
Pomoc w przeprowadzaniu akademii, konkursów i akcjicały rok

Na ostatnim posiedzeniu Parlamentu Uczniowskiego posłowie podjęli decyzję o uczczeniu dwóch rocznic:
10 lat Polski w Unii Europejskiej;
25 lat obalenia komunizmu
.


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Monitoring na terenie szkoły

Informujmy, że zgodnie z wymogami zawartymi w art. 108a ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 j.t.) na terenie szkoły i wokół placówki prowadzony jest monitoring.

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image