NauczycieleDYREKTOR SZKOŁY - EMILIA WALCZAK

WICEDYREKTOR SZKOŁY - SYLWIA FELIGAWICEDYREKTOR SZKOŁY - ANNA PERCZYŃSKA- ABRAMOWICZ

Język polski

Aurelia Drej
Agnieszka Gonciarz
Agnieszka Kwaśnicka
Monika Marcinowska-Struczewska
Dagmara Strzygocka
Iwona Szyszkowska
Katarzyna Wilińska

Historia

Edyta Gierlich-Kowalczyk
Agata Morawik
Bogumiła Stefańska
Marcin Świderski

Wiedza o społeczeństwie

Edyta Gierlich-Kowalczyk
Agata Morawik
Agnieszka Gonciarz

Język angielski

Anna Brzezińska
Mariusz Majchrzak
Katarzyna Pedryc
Anna Kraszewska
Małgorzata Niemirska
Anna Trykowska
Katarzyna Graczyk

Język niemiecki

Joanna Barankiewicz
Monika Kardacz
Agata Parzonko-Glinka
Edyta Spica

Matematyka

Agnieszka Adamusińska
Sylwia Feliga
Eugenia Jaworska
Nina Siedlecka
Anna Matkowska
Witold Zdunek
Marta Gałat

Fizyka

Ewa Sikora
Renata Sztyrak

Chemia

Anna Anysz
Monika Chacińska

Biologia

Marlena Bobińska
Anna Moczulska
Jolanta Łucjan
Paulina Owczarek

Geografia

Ewa Gołofit
Monika Wysocka
Barbara Grabowska
Radosław Warchoł

Plastyka

Arkadiusz Michalik
Małgorzata Kozieł

Muzyka

Ewa Szadejko
Katarzyna Ciesielska

Technika

Wojciech Rogowicz
Andrzej Wójtowicz

Informatyka

Jolanta Łucjan
Wojciech Rogowicz

Wychowanie fizyczne

Żaneta Chomiuk
Jolanta Koch
Małgorzata Koperska
Hanna Kruszewska
Małgorzata Kwiatek
Agnieszka Łagoszyn
Andrzej Praszek
Tomasz Rakowski
Ludmiła Taciak
Paweł Krajczyński

Religia

ks. Rafał Legucki
Michał Małek
Magdalena Szyszkiewicz

Etyka

Katarzyna Wilińska

Pedagodzy

Anna Karczewska
Mateusz Puchowski
Mirosława Tymoniuk

Pedagodzy wspomagający

Dorota Bielecka
Barbara Danilczuk
Dominika Kropiewnicka
Katarzyna Gajcy
Barbara Grabowska
Bogumiła Grądziel
Katarzyna Kawka - Gromadzka
Mirosława Kępista
Małgorzata Lisiewska
Anna Perczyńska-Abramowicz
Ewa Szadejko
Łukasz Wic
Anna Czeczotko

Terapia pedagogiczna

Monika Borczuch
Agnieszka Januszewska

Logopedia

Joanna Kozłowska

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

Anna Sarnecka

Biblioteka

Anna Jaroszewska
Joanna Mazińska


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image