NauczycieleDYREKTOR SZKOŁY - EMILIA WALCZAK

WICEDYREKTOR SZKOŁY - SYLWIA FELIGA

WICEDYREKTOR SZKOŁY - ANNA PERCZYŃSKA

Język polski

Agnieszka Gonciarz
Agnieszka Kwaśnicka
Monika Marcinowska-Struczewska
Dagmara Strzygocka
Iwona Szyszkowska
Katarzyna Wilińska

Historia

Edyta Gierlich-Kowalczyk
Agata Morawik
Bogumiła Stefańska
Mirosława Kępista

Wiedza o społeczeństwie

Edyta Gierlich-Kowalczyk
Agata Morawik
Agnieszka Gonciarz
Łukasz Wic

Język angielski

Mariusz Majchrzak
Katarzyna Pedryc
Anna Kraszewska
Małgorzata Niemirska
Anna Trykowska– Czarnecka
Joanna Mikitiuk
Marta Szymankiewicz

Język niemiecki

Joanna Barankiewicz
Monika Kardacz
Agata Parzonko-Glinka
Edyta Spica

Matematyka

Agnieszka Adamusińska
Sylwia Feliga
Nina Siedlecka
Anna Matkowska
Witold Zdunek
Marta Gałat

Fizyka

Ewa Sikora
Renata Sztyrak

Chemia

Anna Anysz
Monika Chacińska

Biologia

Marlena Bobińska
Jolanta Łucjan
Paulina Owczarek

Przyroda

Monika Chacińska

Geografia

Ewa Gołofit
Barbara Grabowska

Plastyka

Małgorzata Pater

Muzyka

Ewa Szadejko
Grażyna Sokołowska- Lewicka

Technika

Wojciech Rogowicz
Andrzej Wójtowicz

Informatyka

Jolanta Łucjan
Wojciech Rogowicz

Wychowanie fizyczne

Żaneta Chomiuk
Jolanta Koch
Małgorzata Koperska
Hanna Kruszewska
Małgorzata Kwiatek
Agnieszka Łagoszyn
Andrzej Praszek
Tomasz Rakowski
Ludmiła Taciak

Religia

Michał Małek
Magdalena Szyszkiewicz
ks. Rafał Miękus

Etyka

Katarzyna Wilińska

Pedagodzy

Anna Karczewska
Mateusz Puchowski
Mirosława Tymoniuk

Pedagodzy wspomagający

Dorota Bielecka
Barbara Danilczuk
Dominika Kropiewnicka
Katarzyna Gajcy
Barbara Grabowska
Bogumiła Grądziel
Katarzyna Kawka - Gromadzka
Mirosława Kępista
Małgorzata Lisiewska
Anna Perczyńska
Ewa Szadejko
Łukasz Wic

Terapia pedagogiczna

Bogumiła Grądziel
Beata Teterevova

Logopedia

Anna Gutowska– Zagawa
Anna Parol– Przybysz

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

Anna Sarnecka

Biblioteka

Anna Jaroszewska
Joanna Mazińska

Świetlica

Monika Rożej– Marszał
Anna Wodecka
Elżbieta Żuchowicz

Oddział przedszkolny

Wioleta Kowalska
Anna Parol– Przybysz

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Grabowska
Małgorzata Hanc
Anna Witkowska


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image