Ogłoszenia

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


1 września 2016 - rozpoczęcie zajęć dyd. – wych.
14 października 2016 - Dzień Edukacji Narodowej ( dzień wolny od zajęć dydaktycznych )
1 listopada 2016 - Wszystkich Świętych
11 listopada 2016 - Narodowe Święto Niepodległości
23 - 31 grudnia 2016 - zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2017 - Święto Trzech Króli
13 - 26 luty 2017 - ferie zimowe
13 – 18 kwietnia 2017 - wiosenna przerwa świąteczna
19, 20, 21 kwietnia 2017 - egzamin gimnazjalny
1 maja 2017 – Międzynarodowe Święto Pracy
3 maja 2017 - Święto Konstytucji 3 Maja 15 czerwca 2017 - Boże Ciało
23 czerwca 2017 - zakończenie rocznych zajęć dyd. – wych.

I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO

DataPlan
1 września Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
14 września Zebrania z rodzicami godz. 17.30
22 września Zebranie Rady Rodziców godz. 17.30
13 października Ślubowanie klas I godz. 13.00 ( po 5 godzinach klasy 2 i 3 zwolnione )
Posiedzenie RP godz. 14.00
20 października Eliminacje dzielnicowe konkursu o Elsnerze godz. 13.30
10 listopada Dzień Patrona – akademia z okazji Święta Niepodległości
16 listopada Zebrania z rodzicami godz.17.30
24 listopada Dyskoteka ogólnoszkolna godz.17.00 – 20.00
12 grudnia Wpisujemy zagrożenia oceną niedostateczną
13 grudnia Zwrot KART uczniów zagrożonych oceną ndst. i naganną
14 grudnia Posiedzenie RP godz. 15.00
Zebranie z rodzicami godz. 17.30
Dzień Otwarty godz. 18.00 – 19.00
19 – 22 grudnia
21 – 22 grudnia
Wigilie klasowe – na godzinach z wychowawcą
Wpisujemy propozycje ocen do dziennika (z zachowaniem )
23 – 31 grudniaZimowa przerwa świąteczna
21 grudniaJasełka godz. 13.30
Wigilia nauczycieli godz. 14.00 – 15.00
16 –23 stycznia Wystawiamy oceny śródroczne
25 stycznia Posiedzenie RP – klasyfikacja – godz. 15.00
25, 26, 27 stycznia Wychowawcy podpisują KONTRAKTY dotyczące poprawy oceny nagannej zachowania
27 stycznia Zakończenie pierwszego półrocza
25 stycznia Zebrania z rodzicami godz.17.30
1 lutego Dyskoteka karnawałowa godz. 17.00 – 20.00

II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO

DataPlan
21 marca Posiedzenie RP godz. 15.00
Zebrania z rodzicami godz. 17.30
10- 12 kwietnia Jajeczko klasowe na godzinach z wychowawcą
13- 18 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna
19, 20, 21 kwietnia Egzamin gimnazjalny
26 kwietnia Zebrania z rodzicami godz. 17.30
28 kwietnia Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
17 maja Posiedzenie RP godz. 15.00
Zebrania z rodzicami godz. 17.30
Dzień Otwarty godz. 18.00 – 19.00
18 maja Uroczystość wręczania nagród w dzielnicowych konkursach:
matematycznym, chemicznym,
fizycznym – godz. 14.00
29 maja
22 – 26 maja
Wpisujemy propozycje ocen do dziennika
Tydzień wycieczek
8 - 9 czerwca Wpisujemy oceny roczne do dziennika
12 czerwca Posiedzenie RP – klasyfikacja – godz. 15.00
( 13, 14. VI ) – egzaminy klasyfikacyjne
13 czerwca Bal trzecioklasistów godz. 17.00 – 21.00
19 czerwca Posiedzenie RP – przyjęcie
wyników klasyfikacji –godz. 11.30
22 czerwca Zakończenie roku szkolnego klas III godz. 14.00
23 czerwca Zakończenie roku szkolnego:
Kl. I godz. 9.00 Kl. II godz. 10.30 Posiedzenie RP – godz. 12.00
Propozycja dni wolnych od zajęć na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 5.X.2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( ze zm.):
Pozytywna opinia RP: ( protokół z dnia 30 sierpnia )
Na 6 dni, ewentualnie przy wnioskach rodziców na 2 dni po 3 maja
Pozytywna opinia Parlamentu Uczniowskiego ( protokół a dnia)
Na 6 dni, ewentualnie przy wnioskach rodziców na 2 dni po 3 maja

19, 20, 21 kwietnia 2017 – egzamin gimnazjalny
31 października( poniedziałek ) przed 1 listopada
2 maja 2017 – wtorek ( przed Świętem Konstytucji 3 Maja )
16 czerwca 2017 – piątek po Bożym Ciele
6 dni
4, 5 maja – czwartek, piątek – wnioski wpisane do zeszytów wychowawczych, przygotowani przedstawiciele na RR do głosowania


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image