Ogłoszenia

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018


4 września 2017 r. - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
23 – 31 grudnia 2017 r. - zimowa przerwa świąteczna
15 – 28 stycznia 2018 r. - ferie zimowe
29 marca – 3 kwietnia 2018 r. - wiosenna przerwa świąteczna
22 czerwca 2018 r. - zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r. - ferie letnie

Data

I półrocze 2017/ 2018

4 września Rozpoczęcie roku szkolnego
Klasy gimnazjalne 8.30 – 9.30 w salach
Klasy SP – godz. 10.30 – forum
6 września Zebranie z rodzicami godz. 17.30.
14 września Zebranie Rady Rodziców – godz. 17.30 – sala 152
27 września Zebranie Rady Pedagogicznej godz. 15.00.
13 października Ślubowanie klas pierwszych SP
25 października Zebranie z rodzicami godz. 17.30.
4 grudnia Wpisywanie zagrożeń oceną niedostateczną oraz ocen przewidywanych
6 grudnia Zebranie Rady Pedagogicznej godz. 15.30.
Zebranie z rodzicami godz. 17.30. – 18.00.
Dzień otwarty 18.00. – 19.00.
23 grudnia – 1 stycznia Przerwa świąteczna
11 stycznia Wystawianie ocen śródrocznych
15 stycznia – 28 stycznia Ferie zimowe
31 stycznia Zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji godz. 15.30.
Zebranie z rodzicami godz. 17.30.

Data

II półrocze 2017/ 2018

5 lutego Rozpoczęcie II półrocza
21 marca Zebranie Rady Pedagogicznej godz. 15.30.
Zebranie z rodzicami godz. 17.30.
29 marca – 3 kwietnia Przerwa świąteczna
8 maja Wpisywanie zagrożeń oceną niedostateczną oraz ocen przewidywanych
16 maja Zebranie Rady Pedagogicznej godz. 15.30.
Zebranie z rodzicami godz. 17.30. – 18.00.
Dzień otwarty 18.00. – 19.00.
8 czerwca Wystawianie ocen rocznych
11 czerwca Zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji godz. 15.30.
12 – 13 – 14 czerwca Egzaminy klasyfikacyjne
15 czerwca Uchwalenie wyników klasyfikacji rocznej godz. 11.30.
22 czerwca Zakończenie roku szkolnego
25 czerwca Zdawanie dokumentacji 10.00 – 13.00
26 czerwca Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 – godz. 10.00


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image