Ośrodek Kariery Zawodowej

Plan pracy Ośrodka Kariery Zawodowej

w Gimnazjum 143 im. Ignacego Jana Paderewskiego

W naszym gimnazjum działa Ośrodek Kariery Zawodowej to miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę o sobie, umiejętność odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym, poznają rodzaje szkól ponadgimnazjalnych, uzyskują informacje o lokalnych liceach i technikach , poznają podstawy prawa pracy. Cyklicznie co 8 tygodni każda klasa III naszej szkoły zapraszana będzie na zajęcia w Ośrodku

Cele prowadzenia Ośrodka Kariery Zawodowej

Cele związane z kształtowaniem postaw i zachowań:

 • przygotowanie do aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej,
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania zasobów osobistych i wykorzystywanie ich w kształtowaniu swojej drogi zawodowej,
 • kształcenie umiejętności planowanie przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu,
 • kształcenie umiejętności prezentowania swojej wiedzy i umiejętności,
 • kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,

Cele związane z kształceniem umiejętności:

 • planowania przyszłości zawodowej,
 • organizowania działań swoich i zespołu, pracy w grupie,
 • przygotowania do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,


Propozycje usług podstawowych oferowanych dla uczniów:

Zamierzamy stopniowo i w miarę możliwości włączać następujące elementy usług nowoczesnego poradnictwa zawodowego:

 1. Rozwijanie umiejętności:
  • planowania własnej ścieżki edukacyjnej,
  • planowania własnego rozwoju zawodowego,
 2. Udostępnianie zgromadzonych zasobów informacji edukacyjno-zawodowej m.in.:
  • szkolny system informacji zawodowej ulotki i broszury
  • książki i informatory o szkołach ponadgimnazjalnych
  • komputerowy indeks zawodów,
 3. Udostępnianie informacji istniejącej w sieci internet:
  • wyszukiwanie informacji związanych z dalszym wyborem szkoły( liceum, technikum)
 4. Pracę indywidualną z uczniem (poradnictwo indywidualne)
 5. Organizowanie zajęć grupowych (poradnictwo grupowe dla wszystkich klas III)
 6. Nawiązanie kontaktu z urzędem pracy (Klubami Pracy, Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej)

Uwaga Trzecioklasiści!

 Już niedługo podejmiecie ważną decyzję w waszym życiu – wybierzecie szkołę ponadgimnazjalną i swój przyszły zawód. Chcemy Wam w tym pomóc. Oto link do „Labiryntu Zawodów” http://labirynt-zawodow.progra.pl Pobierz program z tej strony a dowiesz się wiele na temat swoich zainteresowań. Znajdziesz bazę szkół w Polsce i ranking zawodów.
 Celem projektu Labirynt zawodów było stworzenie niewerbalnego testu predyspozycji i zainteresowań zawodowych (w 3 wersjach wiekowych – dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz multimedialnych zasobów informacji zawodowej, które będą mogły być wykorzystywane w procesie planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej uczniów, przez doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli, a także samodzielnie przez uczniów i ich rodziców.


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Monitoring na terenie szkoły

Informujmy, że zgodnie z wymogami zawartymi w art. 108a ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 j.t.) na terenie szkoły i wokół placówki prowadzony jest monitoring.

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image