Plan pracy

PLAN PRACY PARLAMENTU SZKOLNEGO
W roku szkolnym 2016/2016

 1. Zorganizowanie następujących imprez szkolnych:
  • Dyskoteki szkolne
  • Dzień Nauczyciela
  • Mikołajki klasowe
  • Konkurs na świąteczny wystrój sal lekcyjnych
  • Walentynkowa kawiarenka
  • Kreatywny Turniej Klas
  • Dzień Sportu
  • Piknik Narodów
  • „Noc w szkole”
  • Dzień przebierańca
  • Wieczory filmowe
 2. Realizacja projektu „Aktywna klasa”
 3. Wybory władz Parlamentu Uczniowskiego i regularne spotkania z posłami.
 4. Współpraca z Młodzieżową Radą Dzielnicy Targówek – udział w spotkaniach i projektach .
 5. Współpraca z Młodzieżową Radą Warszawy.
 6. Pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursów wewnętrznych i zewnętrznych.
 7. Organizacja loterii fantowych przeznaczonych na cele charytatywne .
 8. Bieżąca aktualizacja strony internetowej szkoły

WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Monitoring na terenie szkoły

Informujmy, że zgodnie z wymogami zawartymi w art. 108a ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 j.t.) na terenie szkoły i wokół placówki prowadzony jest monitoring.

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image