Wartości i normy

WARTOŚCI I NORMY OBOWIĄZUJĄCE W NASZEJ SZKOLE

W naszej szkole najwyższą wartością jest:

 - wiedza
 - bezpieczeństwo
 - zdrowie i życie
 - tolerancja
 - kultura osobista
 - godność
 - patriotyzm.

Obowiązują nas normy mówiące, że:

 - poszerzamy nasze informacje o otaczającym nas świecie, umiejętnie je wykorzystujemy oraz dzielimy się nimi
 - dbamy o klimat bezpieczeństwa i pozytywnych relacji międzyludzkich
 - troszczymy się o zdrowie fizyczne i psychiczne swoje i innych
 - dbamy o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych
 - szanujemy poglądy, zachowania i cechy innych ludzi, a także ich samych
 - bierzemy udział w działaniach prospołecznych, pomagamy sobie wzajemnie
 - ubieramy się schludnie i estetycznie
 - wyrażamy się poprawnie, nie używamy wulgaryzmów
 - szanujemy godność i nietykalność osobistą własną i innych
 - pielęgnujemy narodową tradycję, kulturę i język.


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Monitoring na terenie szkoły

Informujmy, że zgodnie z wymogami zawartymi w art. 108a ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 j.t.) na terenie szkoły i wokół placówki prowadzony jest monitoring.

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image