Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017

LISTA TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH ZOSTANIE UDOSTĘPNIONA 22 WRZEŚNIA ( CZWARTEK) NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY(ZAKŁADKA DLA UCZNIA\PROJEKTY EDUKACYJNE) ORAZ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ.
ZAPISY BĘDĄ PROWADZONE OD 22 DO 30 WRZEŚNIA 2016 r.
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

KAŻDY UCZEŃ KLASY II MA OBOWIĄZEK ZREALIZOWAĆ PROJEKT EDUKACYJNY.
UCZNIOWIE KLAS III , KTÓRZY NIE ZREALIZOWALI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W KLASIE II, MAJĄ OBOWIĄZEK PRZYSTĄPIĆ DO JEGO REALIZACJI W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2016/2017.

KOORDYNATORZY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
AGNIESZKA GONCIARZ
IWONA SZYSZKOWSKAprojket Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, czyli pierwszych i drugich, mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego. W Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi projekty edukacyjne realizują uczniowie klas drugich, którzy zespołowo podejmują planowe działania mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod. Stawiany przed uczniami przez nauczyciela - lub definiowany przez nich samodzielnie - powinien budzić ich zainteresowanie, a jego rozwiązanie powinno być wyzwaniem. Uczniowie, szukając samodzielnie rozwiązań, zdobywają nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów dają szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image