Projekty edukacyjne

PROJEKTY EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Lista tematów projektów edukacyjnych zostanie udostępniona 22 września (piątek) na stronie internetowej szkoły ( Zakładka dla ucznia\ Projekty edukacyjne) oraz w bibliotece szkolnej. Zapisy będą prowadzone od 25 do 29 września 2017 r. w bibliotece szkolnej.

Każdy uczeń klasy II ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny.

Uczniowie klas III, którzy nie zrealizowali projektu edukacyjnego w klasie II, mają obowiązek przystąpić do jego realizacji w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018.

Koordynator projektów edukacyjnych Agnieszka Gonciarzprojket Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, czyli pierwszych i drugich, mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego. W Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi projekty edukacyjne realizują uczniowie klas drugich, którzy zespołowo podejmują planowe działania mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod. Stawiany przed uczniami przez nauczyciela - lub definiowany przez nich samodzielnie - powinien budzić ich zainteresowanie, a jego rozwiązanie powinno być wyzwaniem. Uczniowie, szukając samodzielnie rozwiązań, zdobywają nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów dają szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image