Informacje

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca: Iwona Maliszewska
Wiceprzewodnicząca: Magdalena Dąbrowska
Sekretarz: Joanna Mikulska
Członkowie: Dariusz Gajewski, Dorota Zielińska

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca: Agnieszka Wiśniewska
Członkowie: Artur Obielecki, Jacek Kunikowski

S P R A W O Z D A N I E
PREZYDIUM Z PRACY RADY RODZICÓW
PRZY GIMNAZJUM NR 143 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

1.Przewodniczący: p. Marek Kiciński
2.V-ce Przewodniczący: p. Katarzyna Ryżko
3.Sekretarz: p. Iwona Maliszewszka
4. Członkowie: Monika Łoskot, Dariusz Gajewski

S P R A W O Z D A N I E
PREZYDIUM Z PRACY RADY RODZICÓW
PRZY GIMNAZJUM NR 143 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

1.Przewodniczący: p. Marek Kiciński, klasa 2h
2.V-ce Przewodniczący: p. Katarzyna Ryżko, klasa 2d
3.Sekretarz: p. Iwona Maliszewszka, klasa 1h
4.p. Jolanta Kula, 3e
5.p. Marcin Jesionkowski, 3c

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

1.Przewodnicząca: p. Ewa Pawlak, klasa 1c
2. p. Dorota Szymaniak, klasa 1a
3. p. Ernest Tetkowski, klasa 2f

S P R A W O Z D A N I E
PREZYDIUM Z PRACY RADY RODZICÓW
PRZY GIMNAZJUM NR 143 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015

Przewodniczący: Marek Kiciński
Zastępca przewodniczącego: p. Anna Jędruszczak
Sekretarz: p. Agnieszka Pióro
Członek: p. Żaneta Żurakowskaja
Członek: p. Renata Brzezińska
Członek: p. Katarzyna Ryżko

ZASADY DOKONYWANIA WPŁAT NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

Szanowni Rodzice uczniów Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie

Prezydium Rady Rodziców Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie uprzejmie informuje, iż w celu właściwego dysponowania budżetem oczekujemy zadeklarowania wysokości miesięcznych wpłat na fundusz Rady.

Przypominamy, że środki przeznaczane są na:
   - pomoce szkolne
   - nagrody dla uczniów
   - zasoby biblioteczne
   - dofinansowania w sytuacjach uzgodnionych z Radą Rodziców

W bieżącym roku szkolnym składki na fundusz Rady Rodziców będą zbierane poprzez:

  • dokonywanie indywidualnych wpłat lub przelewów na rachunek bankowy Rady Rodziców, tj.:

    93 2030 0045 1110 0000 0355 1250 – BANK BGŻ
    (z dopisanym imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasy)


  • osobiste wpłaty w sekretariacie szkoły – codziennie w godzinach pracy sekretariatu;
  • wpłacanie skarbnikowi Trójki Klasowej, który zebrane kwoty pieniężne będzie zbiorczo wpłacał do sekretariatu szkoły lub skarbnikowi Rady Rodziców, otrzymując imienne dowody wpłat „KP”.


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image