Średnia ważona

Średnia ważona– średnia elementów, którym przypisywane są różne wagi w ten sposób, że elementy o większej wadze mają większy wpływ na średnią.


Kalkulator obliczający średnią ważoną autorstwa Krzysztof Cybulskiego oraz bezpłatne oprogramowanie Java

WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image