Ważne ogłoszenia

DO RODZICÓW ABSOLWENTÓW, UCZNIÓW Klas 3

Z uwagi na zmianę Rozporządzenia MEN w sprawie druków szkolnych, prosimy o wymianę błędnie wydanych w dniu zakończenia roku szkolnego świadectw ukończenia gimnazjum ( klasy trzecie ). Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

WAKACJE Z KSIĄŻKĄ

Wakacje zaczynają się już niedługo!
Zajrzyj do biblioteki szkolnej!
Zabierz książkę na wakacje!
Zacznij czytać i cieszyć się książką!

Turniej siatkówki


Regulamin turnieju

Stypendia

WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, Nauczyciele!

W naszej szkole trwają działania zmierzające do wzbogacenia księgozbioru o książki przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-7) Akcja ta będzie trwać do końca roku szkolnego. Jeżeli posiadają Państwo w swoich bibliotekach domowych książki, które mogłyby posłużyć naszym uczniom, zachęcamy do oddania ich do szkolnej biblioteki. Mile widziana jest literatura dziecięca i młodzieżowa, szczególnie lektury szkolne. Ponadto chętnie przyjmiemy literaturę piękną, popularnonaukową, zbiory specjalne (płyty CD, DVD). Książki można przynosić do biblioteki szkolnej lub zostawiać w sekretariacie.

Z poważaniem,
nauczyciele bibliotekarze


Program pikniku

Uwaga

W dniu 25.05.2017r. (czwartek) Pani psycholog NIE będzie miała dyżuru.

Uwaga trzecioklasiści!!!

Linki do systemu rekrutacji i harmonogramów:
System logownia
Biuro Edukacji- rekrutacja po gimnazjum

Warsztaty językowe w Londynie 2017

17 maja o godzinie 17:00 w sali 203 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców/opiekunów uczniów biorących udział w warsztatach.

Zapraszam, Anna Trykowska-Czarnecka

Sekretariat informuje

W dniu 2.05.2017 r. (wtorek) sekretariat będzie nieczynny.

Wszechnica Edukacyjna

Burmistrz informuje

Drodzy Rodzice Uczniów, przenoszonych do naszej szkoły !

W związku z zakończonym etapem składania wniosków o przeniesienie uczniów do nowopowstających szkół podstawowych, prosimy o dopełnienie procedury przeniesienia ucznia, a mianowicie:

  • przyniesienie do naszej szkoły świadectwa promocji ucznia do następnej klasy w dniach: 23 czerwca ( piątek ) i 26 czerwca ( poniedziałek ):
  • odebranie z sekretariatu naszej szkoły potwierdzenia przyjęcia ucznia w roku szkolnym 2017/2018 ( po złożeniu świadectwa );
  • złożenie potwierdzenia przyjęcia ucznia do nowopowstającej szkoły w sekretariacie szkoły macierzystej.

Karta Ucznia


UWAGA rodzice kandydatów

Zaproszenie


Program warsztatów

DNI OTWARTE w SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
Dzielnicy Targówek

Burmistrz Dzielnicy Targówek informuje

Warsztaty dla klas 3 gimnazjum
Zima w mieście

„Wiem, co jem”

Ferie Artystyczno-Kulturalne Targówka

- zajęcia dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych -
 Wszystkich, którzy lubią tańczyć, śpiewać, grać na instrumentach, spróbować swych sił w grze aktorskiej, czy też chcieliby sprawdzić się w roli scenografa, reżysera dźwięku i oświetlenia zapraszamy na warsztaty artystyczne w ramach programu „Zima w Mieście”.
 W dwutygodniowym programie przewidujemy dla Was wiele atrakcji, którymi będą m.in.: zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, zajęcia teatralne, zajęcia scenograficzne (plastyczne), fotograficzno-filmowe, muzyczne (spróbujemy stworzyć zespół instrumentalny).
Zajęcia będą prowadzone w dniach 13-24.02.2017 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 9.00-16.00 na terenie Zespołu Szkół nr 41, ul. Bartnicza 2. Warsztaty zakończone zostaną wspólnym występem na scenie Domu Kultury „Świt” już w ostatni dzień ferii.
 Chętnych do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie „Karty zgłoszenia”, którą można otrzymać w sekretariacie szkoły do której uczeń uczęszcza i dostarczenie jej do sekretariatu Zespołu Szkół nr 41, ul. Bartnicza 2 do dnia 27 stycznia 2017 r. oraz zapraszamy do zaprezentowania swoich umiejętności na spotkaniu w dniu 9 lutego 2017 od godz.16.00 do 18.00 (należy przygotować krótką prezentację swoich umiejętności).
Zapewniamy ciekawe zajęcia pod okiem profesjonalistów, moc artystycznych wrażeń, fantastyczną atmosferę i posiłek.

Karta zgłoszenia

Zimowa Szkoła Ratownictwa

Zimowa Szkoła Ratownictwa jest analogicznym projektem jaki był realizowany w latach ubiegłych.
Projekt będzie realizowany w okresie ferii zimowych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w dniach 13-17.02.2017 r. (I tydzień ferii)
Zajęcia będą odbywały się w Gimnazjum nr 141, ul. Trocka 4, w godz. 10.00-14.00.

Celem programu jest:
- doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- nauka postępowania w przypadkach zdarzeń charakterystycznych dla okresu zimowego (np. w przypadku znacznego wychłodzenia),
- propagowanie idei ratowniczej,
- nauka zabezpieczania medycznego imprez, w tym szkolnych (zajęcia praktyczne),
- pogłębianie różnych umiejętności przydatnych w trakcie planowanej na 25 maja 2017 r. gry "Na ratunek".
Zajęcia Zimowej Szkoły Ratownictwa poprowadzą wykwalifikowani ratownicy medyczni/pedagodzy. Zapewniamy dużo ćwiczeń i działań praktycznych.
Z uwagi na specyfikę zajęć organizatorzy zmuszeni są ustalić limit uczestników z każdej szkoły - na dzień dzisiejszy są to 3 osoby. W przypadku większego zainteresowania - wolne miejsca zostaną przekazane do wykorzystania.
Zgłoszenia i pobór kart uczestnictwa w sekretariacie szkoły do 27.01.2017 roku.

OSIR Targówek

Zima w mieście 2017

Orszak Trzech Króli

Wszechnica edukacyjna

Zaproszenie na degustację z Kurtem Schellerem

Warsztaty językowe w Londynie i południowej Anglii 7 dni

Zapraszamy uczniów naszego Gimnazjum na warsztaty językowe w Londynie w terminie 05-11.06.2017r. (organizowane przez firmę ATAS).
Tegoroczny program warsztatów obejmuje nie tylko Londyn, ale także ciekawe miejsca południowej Anglii – Brighton, Windsor oraz Oxford. Dokładny plan warsztatów oraz warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku.
Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do swoich nauczycieli języka angielskiego. Szkolnym koordynatorem wyjazdu jest p.Anna Trykowska-Czarnecka.
Uczniowie proszeni są o przyniesienie wypełnionego i podpisanego przez rodziców/opiekunów oświadczenia /dostępny w załączniku/.

 


Program
Plakat

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 informuje

Zaproszenie na warsztaty


Program warsztatów

Pismo od Burmistrza dzielnicy Targówek m.st. Warszawy


Pismo Burmistrza dzielnicy Targówek
Plakat

Dofinansowanie zakupu podręczników
(rok szkolny 2016/2017)

Informujemy, że dofinansowaniem zakupu podręczników objęci są:
Uczniowie klas III gimnazjum, u których stwierdza się niepełnosprawność (uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warunkiem niezbędnym do wypłaty świadczenia jest posiadanie imiennych faktur wystawionych na ucznia(imię i nazwisko, adres zamieszkania).

Wnioski składają rodzice/ prawni opiekunowie ucznia do 9 września 2016r. u pedagoga szkolnego (s.218)

Treść rozporządzenia, informacje, wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Biura Edukacji: www.edukacja.warszawa.pl Dla ucznia i rodzica – Pomoc socjalna dla uczniów.

Wnioski należy pobrać z sekretariatu szkoły lub strony internetowej

Szanowni Rodzice !

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2014 r.poz. 893) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.783 z późn. zm.), informujemy, że za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

- 9,00 zł – opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
-26,00 zł – opłata za wydanie duplikatu świadectwa.

Opłaty te należy wnosić na poniższy rachunek bankowy 56 1030 1508 0000 0005 5038 5015 z dopiskiem : imię i nazwisko ucznia/absolwenta, przed zgłoszeniem w sekretariacie potrzeby wydania duplikatu ( zgłaszając taką potrzebę należy okazać dowód dokonania przelewu )

UWAGA

Ze względu na rekrutację do gimnazjum dnia 24.06.2016 (piątek) sekretariat będzie czynny w godzinach 8.00 - 17.00.

Kiermasz używanych podręczników

W dniach 14.06-15.06 w bibliotece szkolnej odbędzie się kiermasz używanych podręczników. W tym czasie uczniowie klas trzecich będą sprzedawali podręczniki uczniom klas drugich. Kiermasz będzie odbywał się podczas przerw do godz. 13.40

[Ogłoszenia 2015-2016]


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image